Održana Skupština akcionara "Rudnika Kovin"

Autor :  jul 04, 2019

Skupština akcionara Privrednog sruštva za podvodnu eksploataciju uglja "Rudnik Kovin" AD, na predlog Odbora direktora, održala je redovnu sednicu na kojoj je prvo razmatran i usvojen zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane 1. novembra prošle godine, a potom je i usvojen finansijski izveštaj za 2018. godinu sa mišljenjem revizora.

Skupština Društva je potom donela Odluku o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2019. godini. Od tri prispele ponude, kao najpovoljnija, izabrano je Privredno društvo za reviziju "Privredni savetnik - revizija" doo Beograd. Potom je doneta Odluka o raspodeli dobiti.

U poslovanju društva u 2018. godini ostvrena je dobit u iznosu 58.513.148,33 dinara.Gubitak ranijih godina, na dan 31. decembar 2018. godine iznosi 326.430.127,19 dinara. Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, pre raspodele neraspoređene dobiti, društvo je u obavezi da izvrši pokriće gubitka iz ranijih godina, do punog iznosa gubitka, dok se ostatak može rasporediti za isplazu dividendi akcionarima i za druge namene.

Skupština Društva je razmatrala i usvojila izveštaj o radu Odbora direktora i poslovanju, a onda je usvojena Odluka o izmeni i dopuni Statuta Društva, kojom su promenjeni adresa i elektronska adresa i Osnovni (registrovani) kapital Društva, koji je uplaćen i unet u celini i iznosi 1.359.850.000,00 dinara.

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Jul 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31