PENZIONERI: Da li stručnost i dostojnost sudije Gavrančić moraju na proveru?

Autor :  maj 22, 2019

Kandidatura sudije Milice Gavrančić za predsednika Osnovnog suda u Vršcu skrenula je pažnju javnosti na brojne loše odluke koje je donosila u svojoj kratkoj karijeri. Te odluke su, sa jedne strane, nanele štetu građanima i budžetu Grada Vršca, a sa druge pravo bogatstvo nekolicini vršačkih advokata.

Zakon o sudijama kaže da za sudiju može biti izabran državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za rad u državnim organima, koji je završio pravni fakultet, položio pravosudni ispit i koji je stručan, osposobljen i dostojan sudijske funkcije. 

STRUČNOST podrazumeva posedovanje teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje sudijske funkcije. U slučaju tužbi penzionera protiv Grada Vršca, sudija Gavrančić je donela 334 od ukupno 2.150 presuda u kojima je pogrešno tumačila određene članove zakona i time uskratila pravo Gradu Vršcu na pravično suđenje, što su utvrdili Ustavni i Viši sud u Pančevu. 

Na osnovu čega je sudija Gavrančić presudila da se Grad Vršac neosnovano bogatio? Možda ne zna da je izgradnja kanalizacije u opštem interesu svih građana Vršca kao korisnika te kanalizacije, među kojima su i penzioneri, što je jasno konstatovao Viši sud u Pančevu.

OSPOSOBLJENOST podrazumeva veštine koje omogućavaju efikasnu primenu specifičnih pravničkih znanja u rešavanju sudskih predmeta. Sudija Gavrančić je i posle Odluke Ustavnog suda donela još 104 neodržive presude, a Viši sud joj je do sada preinačio 57, što će se desiti i sa preostalih 277. Završiti studije nije dovoljno. Pametan čovek uči ceo život i konsultuje se sa pametnijima od sebe, a oni drugi misle da su se najpametniji i da su se sveznajući rodili. 

DOSTOJNOST podrazumeva moralne osobine koje sudija treba da poseduje. Govorimo o poštenju, savesnosti, pravičnosti, dostojanstvenosti, istrajnosti i uzornosti. Ponašanje u skladu sa tim osobinama, između ostalog, podrazumeva svest o društvenoj odgovornosti i održavanje nezavisnosti i nepristrasnosti. 

DRUŠTVENA ODGOVORNOST - Zahvaljujući 2.150 neodrživih presuda, donetih za neverovatnih 300 radnih dana, iz budžeta Grada Vršca izvršitelji su "skinuli" više od 102 miliona dinara. To je prouzrokovalo velike probleme u funkcionisanju javnih preduzeća i ustanova i znatno uticalo na kvalitet sprovođenja socijalne i zdravstvene politike i infastrukturno i komunalno uređenje Grada. 

NEPRISTRASNOST I NEZAVISNOST - Na račune penzionera uplaćeno je svega 30 miliona, par izvršitelja naplatilo je 22 miliona, a par advokata koštalo je Grad Vršac i penzionere čak 50 miliona dinara. Ti advokati, zajedno sa ocem sudije Gavrančić, Rajkom Milovićem, bili su visokopozicionirani funkcioneri u vlasti koja je od PIO fonda skupštinskom odlukom zahtevala da se nastavi obustava od penzija, iako ih je Ombudsman 2013. godine javno upozoravao da to nije po zakonu. Da dodamo i da su kampanju obmane penzionera sprovodile opozicione političke organizacije, kojima pripadaju ti advokati.

Posle preinačenja i protivizvršenja, sav taj novac, uz nove troškove suda, advokata i izvršitelja, u budžet će morati da vrate penzioneri i njihove porodice. Gde je tu "društvena odgovornost" sudije Gavrančić i ostalih sudija parničnog odeljena koje su donosile ovakve presude? Može li se razmatrati i njena nezavisnost i nepristrasnost?  

Prema Zakonu, sudija je slobodan u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primeni prava, u svemu o čemu odlučuje. Sudija nije dužan da ikome, pa ni drugim sudijama i predsedniku suda, objašnjava svoja pravna shvatanja i utvrđeno činjenično stanje, izuzev u obrazloženju odluke ili kad to zakon posebno nalaže. A šta se dešava kada sudija i pored jasnih odluka merodavnijih pravosudnih instanci nastavi sa donošenjem nestručnih presuda koje nanose štetu građanima i Gradu?

Rad sudija na stalnoj funkciji i predsednika sudova redovno se vrednuje jednom u tri godine, a sudija koji su prvi put izabrani jednom godišnje. Izuzetno, na osnovu odluke Visokog saveta sudstva, sudija može biti i vanredno vrednovan. Vrednovanje se izražava ocenom. Ocene koje se odnose na vrednovanje sudija, su: "izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju", "uspešno obavlja sudijsku funkciju" i "ne zadovoljava".

Koju ocenu zaslužuje rad sudije Gavrančić?

Nastaviće se...

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Septembar 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30