Konkurs za sportske nagrade i priznanja

Autor :  dec 12, 2018

Sportski savez Opštine Opovo raspisao je konkurs za dodeljivanje sportskih priznanja i nagrada u 2018.godini. Tekst konkursa možete pročitati u nastavku priloga gde se nalazi i link za preuzimanje dokumentacije.

Na osnovu člana 10. stava 1 tačka 6 ičlana 35. st 1 tačka 19 Statuta Sportskog saveza opštine Opovo i člana 8.pravilnika o dodeli priznanja najuspešnijim pojedincima i kolektivima u oblasti sporta Sportskog saveza opštine Opovo, Komisija za sprovođenje postupaka i predlaganje najboljih sportista, sportskih organizacija i pojedinaca za 2018.godinu , 12.12.2018. godine raspisuje
KONKURS  ZA DODELjIVANjE SPORTSKIH PRIZNANjA I NAGRADA SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE OPOVO   
Najviša sportska priznanja i nagrade SSOO dodeljuju se:
1. NAJBOLJEM SPORTISTI: MLAĐI PIONIR/KA – DO 14 GODINA; STARIJI PIONIR/KA – 14 I 15 GODINA; MLAĐI JUNIOR/KA – 16 I 17 GODINA; STARIJI JUNIOR/KA 18 I 19 GODINA; SENIOR /KA – PREKO 20 GODINA.
2. SPORTSKIM NADAMA (DVE SPORTSKE NADE)
3. NAJBOLJEM KLUBU
4. NAJBOLJOJ MUŠKOJ I ŽENSKOJ EKIPI
5. SPORTSKOM STRUČNJAKU (TRENERU)
6. ZA IZUZETNU DUGOGODIŠNJU AKTIVNOST – ŽIVOTNO DELO
7. ZA POSTIGNUTE ISTAKNUTE REZULTATE U SPORTU U POSMATRANOJ GODINI, KOJI NISU OBUHVAĆENI OVIM PRAVILNIKOM, A ZASLUŽUJU POSEBNU PAŽNJU – SPECIJALNA NAGRADA
SSOO može dodeliti posthumno priznanje kao i povodom jubileja i drugih prigoda-godišnjica svojih članova. Može se i dodeliti nagrada za donatorstvo u sportu pojedincima ili organizacijama koje su tokom godine, kao i ranijih godina pomagali sportske kolektive u opštini Opovo, kao i najuspešnije organizovanim manifestacijama. Sve to posebnom odlukom dodeljuje Upravni odbor SSOO u postupku koji se sprovodi kao i za dodelu godišnjih nagrada utvrđenih u članu 4. ovog Pravilnika.
Osnovni kriterijumi za dodelu priznanja:
ZA SPORTISTE – postizanje rezultata visoke vrednosti, pojedinačno ili uokviru ekipe, naročito u tekućoj godini. Vrednuju se uspesi na zvaničnim takmičenjima na Pokrajinskom, Republičkom i Međunarodnom nivou (maksimum 80bodova). Dostojanstveno i korektno ponašanje na takmičenjima, i afirmacijasporta (maksimum 20 bodova).
DVE SPORTSKE NADE – ovo priznanje se dodeljuje za postignute značajne rezultate u zemlji ili inostranstvu u toku godine za koju se priznanje dodeljuje (maksimum 80 bodova). Dostojanstveno i korektno ponašanje na takmičenjima, i afirmacija sporta (maksimum 20 bodova). Kategorije u kojima se ovo priznanje dodeljuje su perspektivni mlađi i stariji pioniri, po mogućstvu jedna devojčica i jedan dečak.
NAJBOLJI KLUB – postizanje rezultata visoke vrednosti, naročito u tekućoj godini. Vrednuju se uspesi na zvaničnim takmičenjima na Pokrajinskom, Republičkom i Međunarodnom nivou (maksimum 80 bodova). Dostojanstveno i korektno ponašanje natakmičenjima, i afirmacija sporta (maksimum 20 bodova).
ZA SPORTSKE EKIPE – postizanje rezultata visoke vrednosti, naročito u tekućoj godini. Vrednuju se uspesi na zvaničnim takmičenjima na Pokrajinskom, Republičkom i Međunarodnom nivou (maksimum 80 bodova). Dostojanstveno i korektno ponašanje na takmičenjima, i afirmacija sporta (maksimum 20 bodova).
ZA TRENERE – istaknuti rezultati sa mladima i unapređenju sporta u dužem periodu. Izuzetan rad u sportu, koji se ogleda u konkretnom doprinosu i uticaju na postizanje vrhunskih sportskih rezultata sportista. Rezultat uspešnog sportskog stručnjaka utvrđuje se na osnovu njegovog doprinosa i ostvarivanju postignutih plasmana sportista ili ekipa, sa kojima je radio. Istaknuti rezultati u radu sa mladima i unapređenju sporta u dužem periodu (maksimum 50bodova). Izraženi i potvrđeni pedagoški kvaliteti u radu sa sportistima.Primena savremenih i utvrđenih metoda u sportskom treningu. Stalno stručno usavršavanje ispoljeno u učešću na seminarima, savetovanju i drugim vidovima stručnog usavršavanja (maksimum 50 bodova).
ŽIVOTNO DELO – ovo priznanje dodeliće se za izuzetan višegodišnji doprinosu razvoju, unapređenju rekreativnog, školskog i vrhunskog sporta na teritoriji opštine Opovo. Za izuzetne sportske rezultate, pedagoški, trenerski i naučni rad u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta (maksimum 50 bodova). Dugogodišnji društveno-sportski rad, obezbeđivanje materijalno- finansijskih i infrastrukturnih uslova za unapređenje i razvoj sporta uopšte (maksimum 50 bodova). Nosilac društveno-sportskih priznanja i nagrada.
SPECIJALNA NAGRADA- za postignute istaknute rezultate u sportu u posmatranoj godini, koji nisu obuhvaćeni ovim pravilnikom, a zaslužuju posebnu pažnju (maksimum 100 bodova).Nagrade koje posebnom odlukom može dodeliti Upravni odbor SSOO.
ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE – višegodišnji rezultati u okupljanju dece i omladine radi organizovanog bavljenja sportskim aktivnostima.
Uspešno organizovan pedagoški i stručni rad sa sportistima svih kategorija. Za sportske i takmičarske rezultate osnovnih organizacija koje čine Savez, za broj i kvalitet masovnih sportskih aktivnostii manifestacija (maksimum 50 bodova). Ispoljene organizacione sposobnosti rukovodstva organizacija u zadovoljavanju potreba svih članova kluba. Doprinosu ostvarivanju zajedničkih programa u okviru Sportskog saveza opštine Opovo (maksimum 50 bodova).
DONATORI U SPORTU – istaknuti pojedinci ili organizacije koje su tokom čitave tekuće godine, kao i ranijih godina pomagali sportske kolektive u našoj opštini . Ovo je vrlo važno postojanje ove kategorije za dodeljivanje nagrade koja uz pomoć Sportskog saveza i njegove uloge u stabilizaciji takmičarskog ciklusa, uspeva da naše organizacije ili pojedinci budu prisutni u vrhutakmičarskog ciklusa, a ne na marginama sportskih dešavanja (maksimum 100bodova).
ZA SPORTSKE RADNIKE – izuzetan doprinos postizanju sportskih rezultata sportista i unapređenju sportske prakse u organizaciji u oblasti sporta. Izuzetan doprinos u van nastavnim sportskim aktivnostima učenika (obuhvata bavljenja sportskim aktivnostima učenika, rezultati na učeničkim sportskim takmičenjima) (maksimum 50 bodova). Izuzetan doprinos u naučeno- istraživačkomi istraživačko – razvojnom radu u oblasti sporta (objavljena publikacija odposebnog značaja za oblast sporta) (maksimum 50 bodova).
NAJUSPEŠNIJA SPORTSKA MANIFESTACIJA – sama reč dovoljno govori, manifestacija koja je u organizacionom, finansijskom i stručnom pogledu najuspešnijaza tekuću godinu (maksimum 100 bodova).
REDOVNI ČLANOVI SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINE OPOVO, KAO I PREDSEDNIK I SEKRETAR SAVEZA, DOSTAVLJAJU ISKLJUČIVO PISMENE PREDLOGE SA OBRAZLOŽENJEM NA OBRASCU KOJI JE SASTAVNI DEOKONKURSA NAJKASNIJE DO 25. DECEMBRA U TEKUĆOJ GODINI.
OBRAZAC ZA KONKURS MOŽESE PREUZETI OD SEKRETARA SAVEZA U PAPIRNOJ, ILI ELEKTRONSKOJ FORMI, KAO I SA SAJTA OPŠTINE OPOVO www.opovo.org.rs
POPUNJEN OBRAZAC SA PREDLOZIMA DOSTAVLJA SE SEKRETARU SAVEZA LIČNO, ILI NA MEJL: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
KONKURS SE OBJAVLJUJE NA FEJSBUK (FACEBOOK) STRANICI SSOO, U LOKALNOM MEDIJU (GLAS OPOVA) I NA OGLASNOJ TABLI SPORTSKOG SAVEZA OPŠTINEOPOVO.
PRIJAVE PODNETE POSLE ROKA NEĆE SE UZIMATI U OBZIR.
ZA OCENU NAJBOLJIH SPORTISTA I KOLEKTIVA RAČUNAĆE SE REZULTATI IZ 2017. I 2018. GODINE , S OBZIROM DA PRETHODNE GODINE NISU DODELJENA PRIZNANJA.
ODLUKU O DODELJIVANJU SPORTSKIH PRIZNANJA DONOSI UPRAVNI ODBOR SSOO NA PREDLOG KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA I PREDLAGANJE NAJBOLJIH SPORTISTA, SPORTSKIH ORGANIZACIJA I POJEDINACA.
Predsednik komisije Blagoja Mirkov

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Maj 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31