Održana 23. sednica SO Opovo

Autor :  dec 01, 2018

Sve tačke dnevnog reda 23. sednice Skupštine opštine Opovo su usvojene, a pojedinačno o Odlukama možete opširnije pročitati u Službenom glasniku br. 11, na zvaničnom veb sajtu Opštine Opovo.

Odlukom o obavljanju komunalnih delatnosti na teritoriji Opštine Opovo uređuju se komunalne delatnosti na teritoriji Opštine Opovo, komunalni objekti, način organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti, uslovi za korišćenje komunalnih proizvoda, odnosno komunalnih usluga, sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti, nadzor nad primenom zakona i opštinskih odluka iz ove oblasti.
Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Opovo uređuje se upravljanje, uređivanje, održavanje i korišćenje javnih parkirališta na teritoriji Opštine Opovo.
Odlukom o dimničarskim uslugama uređuju se uslovi i način obavljanja komunalne delatnosti – dimničarske usluge, prava i obaveze preduzeća koje obavlja dimničarske usluge i korisnika usluga na teritoriji Opštine Opovo, finansiranje obavljanja dimničarske usluge, način obezbeđivanja kontinuiteta u obavljanju dimničarske usluge, način postupanja i ovlašćenja organa Opštine u slučaju prekida u obavljanju dimničarske usluge, nadzor nad vršenjem dimničarske usluge, kao i druga pitanja vezana za obavljanje dimničarske usluge.
Pravilnikom o dodeli nagrada i priznanja Opštine Opovo utvrđuju se kriterijumi za dodelu nagrada i priznanja Opštine Opovo, koja se mogu dodeljivati ustanovama, preduzećima, organima i građanima kao i učenicima osnovne i srednje škole i studentima, kao poseban vid javnog priznanja za postignute rezultate i dostignuća u svim oblastima stvaralaštva, rada i učenja od značaja za unapređenje, razvoj i afirmaciju Opštine Opovo.
Namena izmene i dopune Programa subvencija za vodosnabdevanje jeste održavanje sistema vodosnabdevanja s ciljem funkcionalnog sistema vodosnabdevanja i kontinuitet u snabdevanju stanovništva vodom. Planirana je zamena softvera u fabrici vode, zamena filterske ispune, usluga deratizacije i dezinsekcije, nabavka i ugradnja opreme za međusobno umrežavanje bunara i fabrike vode bežičnom mrežom.
Odlukom o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju Opštine Opovo se utvrđuju elementi poreza na imovinu za teritoriju Opštine Opovo i to: stope za obračun poreza na imovinu za obveznika koji vodi poslovne knjige i za obveznika koji ne vodi poslovne knjige, zone, sa naznakom zone koja se smatra najopremljenijom na teritoriji Opštine Opovo; koeficijentima za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige u slučaju iz člana 6. stav 8. Zakona o porezima na imovinu, stopa amortizacije na vrednost nepokretnosti koja je predmet poreza na imovinu za obveznika koji ne vodi poslovne knjige.
Ispred odseka lokalne poreske administracije Jasmina Četnik je objasnila da se Odluka o utvrđivanju prosečnih cena po metru kvadratnom donosi svake godine, a rok za donošenje ove odluke je 30. novembar. Prema zakonima o porezu na imovinu lokalna samouprava je dužna da iz ugovora sa teritorije naše opštine, a koji se dobijaju od javnog beležnika, vadI prosečne cene. Međutim, kako ove godine nije bilo takve mogućnosti jer je potrebno najmanje tri ugovora za određenu nepokretnost, kojih nije bilo, morale su se po zakonu koristiti prosečne cene graničnih opština po kojima su usklađivane cene Opštine Opovo. Kako se naša opština graniči sa ekonomski jakim opštinama kao što su Palilula, Pančevo i Zrenjanin, naše cene su za ovu godinu malo korigovane, za neke nepokretnosti su smanjene, a za neke povećane, ali bez mogućnosti da lokalna samouprava utiče, jer je zakon takav.
Četnik je rekla da je ista situacija i kad je u pitanju stopa poreza na zemljište za obevznike koji ne vode poslovne knjige. Lokalna samouprava je ranije uzimala prosek republičke poreske uprave, zbog čega je stigla opomena od državne revizije, tako da su se i u ovom slučaju morale koristiti stope poreza pomenutih graničnih opština. Kada se njihov prosek stopa sabere i podeli na četiri, sa koliko se opština graničimo, dobija se stopa od 0,20.
I zamenik predsednika opštine Miloš Markov je da je ispoštovana zakonska regulativa i da se mora raditi po instrukcijama državne revizije koja je ove godine bila u inspekciji našoj opštini, zbog čega su pojedina opštinska akta korigovana.

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Maj 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31