Javna rasprava u Kovinu

Autor :  nov 26, 2018

Javna rasprava o predlozima Odluka kojima se  utvrđuju stope izvornih prihoda opštine Kovin održaće se u sredu, 28. novembra 2018. godine u periodu od 08.00-09,00 časova,  u zgradi opštine, JNA 5, sala za sednice na spratu.

U skladu sa članom 7. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-usklađeni dinarski iznosi, 125/14-usklađeni dinarski iznosi, 95/15-usklađeni dinarski iznosi, 83/16, 91/16-usklađeni dinarski iznosi, 104/106-dr.zakon i 96/17-usklađeni dinarski iznosi) i članom 97. stav 1.tačka 3. i člana 98. stav 3. Statuta opštine Kovin ( Službeni list opštine Kovin br.11/2012-prečišćen tekst, 25/2013 i 2/2015) organizuje seJAVNA RASPRAVA O PREDLOGU: 1. Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Kovin. 2. Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama. 3. Odluke o izmeni Odluke o boravišnoj taksi. 4. Odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta  na teritoriji opštine Kovin. 5. Odluke o izmeni Odluke o troškovima u postupcima urbanističkog planiranja i izgradnje objekata.6. Odluke o izmenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Kovin. Javna rasprava o predlozima Odluka održaće se u sredu, 28. novembra 2018. godine u periodu od 08.00-09,00 časova,  u zgradi opštine, JNA 5, sala za sednice na spratu. Javnoj raspravi mogu prisustvovati svi zainteresovani građani, predstavnici institucija, preduzeća, udruženja, lokalne samouprave, kako bi izneli sugestije i eventualne primedbe u vezi sa predloženim.Tekst predloga Odluka, možete pogledati i preuzeti sa oglasne table sajta opštine www.kovin.org.rs, fajl „Predlozi odluka u postupku utvrđivanja stope izvornih prihoda  opštine Kovin.“

  1. Najnovije
  2. Najčitanije

Pretraga članaka pomoću kalendara

« Jun 2019 »
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30